Juridische bescherming


Rechtsbijstand bedrijven

Bij rechtszaken lopen de vergoedingen voor advocaten en de gerechtskosten snel op. Voor bedrijven gaat het dan zowel om arbeids-, sociale als burgerlijke geschillen die volgen uit uw ondernemingsactiviteiten. Met een uitgebreide polis rechtsbijstand is uw bedrijf verzekerd van de beste juridische verdediging.

Rechtsbijstand privéleven

De verzekering rechtsbijstand privéleven biedt u een uitgebreide waaier aan waarborgen. U kan op juridische bijstand en vertegenwoordiging rekenen bij verschillende betwistingen: geschillen over gebouwen, gemeen recht, fiscale problemen,…

 
Juridische bescherming

Meer weten? Contacteer ons: