Bescherming aansprakelijkheid

Ontdek onze
verzekeringen.
Een oplossing op maat
van elke onderneming.

Bescherming aansprakelijkheid

Bescherm jezelf en jouw personeel tegen de gevolgen van onvrijwillige fouten.

Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en na levering

De minste onhandigheid of onoplettendheid van uzelf of uw medewerkers kan schade veroorzaken bij buren, klanten, het milieu, ... Indien u als bedrijf hiervoor aansprakelijk wordt gesteld, riskeert u de rekening te moeten betalen. Om u hiertegen te beschermen, is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid na levering dekt de schade die ontstaat na levering of na uitvoering van de werken.

Beroepsaansprakelijkheid

Bepaalde categorieën vrije beroepen zoals artsen, architecten, kinesisten, ... voorzien best een verzekering beroepsaansprakelijkheid. Hiermee zijn ze beschermd tegen de gevolgen van onvrijwillige fouten tijdens de uitoefening van hun beroep.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Verzekert de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders van uw onderneming bij professionele fouten. U bent beschermd tegenover aandeelhouders, concurrenten, klanten, leveranciers, schuldeisers, bankiers en werknemers.

Objectieve aansprakelijkheid

Volgende bedrijven zijn wettelijk verplicht een polis af te sluiten:

  1. Cafés en restaurants met een oppervlakte groter dan 50 m².
  2. Hotels met minstens vier kamers voor minimaal 10 personen.
  3. Winkels met een verkoopruimte van minstens 1000 m².
  4. Dancings, discotheken, tenten... en andere openbare gelegenheden waar er gedanst wordt.
  5. ...

Het gedekte risico houdt in dat iedereen die schade ondervindt - veroorzaakt door brand of ontploffing in de publiek toegankelijke inrichting - de uitbater verantwoordelijk kan stellen voor de geleden schade. Zonder dat deze enige fout van de uitbater moet bewijzen.

Burgerlijke aansprakelijkheid gezin

Deze verzekering neemt de materiële en/of lichamelijke schade ten laste die binnen het privé-leven wordt veroorzaakt aan derden.

Hulp nodig met het vinden van de juiste verzekering?
Kom eens praten.

Contact

Onze oplossingen