Bescherming van patrimonium

Ontdek onze
verzekeringen.
Een oplossing op maat
van elke onderneming.

Bescherming van patrimonium

Slaap op beide oren en bescherm je eigendommen met een verzekering op maat.

Brand- en aanverwante verzekeringen

Naast het indekken van brandrisico's kan deze verzekering nog tal van aanverwante diensten inhouden. Ook het verzekeren van schade door bliksem, storm, waterschade of aanrijding vallen hieronder. Een goede dekking – afhankelijk van de waardeschatting vooraf - is bij zware schade cruciaal voor het voortbestaan van uw onderneming.

Diefstalverzekering

Verzekert uw firma tegen gevolgen van diefstal of ontrouw.

Omzetderving door bedrijfsschade

Deze verzekering vergoedt – aanvullend op de brandverzekering - de daling van de winst of de omzet die ontstaat doordat de onderneming materiële schade heeft geleden. Hierdoor raakte de bedrijfsactiviteit tijdelijk verstoord of moest deze een bepaalde periode onderbroken worden.

Alle risico's elektronica

Elektronische toestellen zoals computers, laptops, plotters, kopieerapparaten,… zijn gevoelig voor ongelukjes, overspanning of diefstal. Een goed uitgebouwde verzekering dekt de volledige vervanging van de beschadigde apparatuur.

Geldverzekering

De geldverzekering dekt alle geldsommen, ondertekende cheques, effecten, wisselbrieven, wissels, fiscale zegels,… Kortom geld in al z'n vormen. Door een ongeval, een brand, valse biljetten of een overval verliest u uw inkomsten als u hiervoor niet verzekerd bent. Het maakt niet uit of dat geld bij u in de kassa ligt, in de kluis van uw zaak of bij u thuis.

Hulp nodig met het vinden van de juiste verzekering?
Kom eens praten.

Contact

Onze oplossingen